גן דבשון

הקמת גן ילדים במעורבות הורים ברוח החינוך האנתרופוסופי במדרשת בן-גוריון

העדר היצע מגוון של מסגרות חינוכיות שונות בעלות גישות שונות מהווה בעיה אמיתית במרחב הר הנגב ומשפיע רבות על החלטה של משפחות להתיישב ולקבוע את בתיהם בנגב.

לפני שלוש שנים התגבשה קבוצת הורים באזור שדה-בוקר שביקשה למצוא מסגרת חינוכית ברוח אנתרופוסופית לגילאי גן. לאחר מיצוי הפניה למסגרות הקיימות, הקימה קבוצת ההורים, בשיתוף ובסיוע של עמותת קשת, את גן דבשון.

גן דבשון פעל במשך שנתיים, ומעבר למענה על הצורך של ההורים, הוא תרם רבות ליצירת שיח ציבורי, חיובי וחשוב, על הצורך לגוון את מסגרות החינוך הממלכתיות על מנת לאפשר בחירה למשפחות ולחזק את החוסן החברתי של הקהילה במרחב בו ההיצע נמוך ודל. 

הקמת הגן ויצירת השיח הציבורי לא היו מתקיימות ללא הסיוע של עמותת קשת שבא לידי ביטוי במעטפת הארגונית ובניסיון המצטבר בתחום. שיתוף הפעולה היה מלא, הדוק ומקצועי מאוד.

לאחר שנתיים של פעילות נכנס גן דבשון למערכת הציבורית ומופעל ע"י המועצה האזורית רמת-נגב.

פעילות חוץ של ילדי גן דיבשון
שיתוף: