כנסי שיתוף ציבור

כמקומות אחרים ברחבי הארץ, גם מצפה רמון סובלת מנכונות נמוכה של הרשויות לשתף את הציבור במידע תכנוני, בעל השפעה מכרעת על הקהילה והסביבה

בכדי לענות על פער המידע, עורך מעת לעת תחום תכנון וסביבה בעמותת קשת כנסי תושבים, בהם אנו מיידעים את תושבי מצפה רמון באשר לתכניות בינוי שונות בתחומי הקו הכחול של הישוב ומשמעותן.

כנסים אלה מתקיימים באופן סדיר משנת 2013. לקראת כל כנס כזה אנו משיגים את המידע התכנוני, מנתחים ומעבדים אותו ומציגים לתושבים את התכנית ואת המשמעויות הקהילתיות ובסביבתיות שלה.

מעבר לחשיבות הנגשת המידע לציבור, כנסים אלו מהווים את הבסיס לפעולה אזרחית במקרים שבהם הקהילה סבורה שיש לתקן תכנית ותורמים להצטרפות נרחבת של תושבי מצפה רמון למהלכי התנגדויות של תחום תכנון וסביבה בעמותת קשת מול גורמי התכנון מקומיים, מחוזיים וארציים.

כנסי שיתופי ציבור שהתקיימו:

  • שכונת הר גמל (2013)
  • מחצבות אבן צפוניות (2013, 2014, 2015)
  • תכנית אב מתאר (2014, 2016)
  • שפת מדבר ובריכת מקורות (2016)

במהלך 2017-2018 אנו מתכננים לערוך כנסים נוספים בנושאי: תכנית אב-מתאר מצפה רמון, שכונה מערבית, שכונת מגשימים, תכנית שפת מדבר ושכונת הר גמל.

שיתוף: