מאבק שכונת הר גמל

מאבק כנגד תכנית משרד הבינוי להקמת שכונת מגורים על מצוק מכתש רמון.

שכונת הר גמל היא תוצר של תכנית ול"ל מאמצע שנות התשעים של המאה הקודמת, שביקשה לתת מענה מגורים מהיר לעולי מדינות חבר העמים.

למעט בניה פרטית בהיקף השכונה המקורית, הבינוי המאסיבי בבניה רוויה לא מומש מעולם.

בתחילת שנות האלפיים ביקש משרד הבינוי להמיר את 400 יח"ד הבניה הרוויה בשכונה במגרשים לבניה עצמית. התכנית המוצעת הבאיה את החצרות האחוריות של בתי השכונה עד ל 75 מטרים בלבד משפת המצוק. כבר אז דרשה העמותה להחריג מהשטח הבנוי את האתר הארכאולוגי הסמוך להר גמל.

עם הפקדת התכנית החדשה לאישור באמצע שנת 2014, יצאה עמותת קשת לקמפיין נרחב בקרב תושבי רמון והגישה, בשם 163 מתושבי הישוב, התנגדות גורפת ודרישה לביטול התכנית.

ראש המועצה הנכנס באותה עת, רוני מרום, הצטרף לדרישה לביטול השכונה, אך לאחר מכן, הסיר בחשאי את התנגדותו, בלחצו של שר הבינוי דאז, אורי אריאל.

למרות זאת, החלטת הועדה המחוזית מחוז דרום היתה לצמצם את כמות המגרשים, כך שיוותרו כ-35 מגרשים בלבד, אשר יופרדו בכביש מהמצוק.

משרד הבינוי לא קיבל את הפשרה וערער על החלטת הועדה המחוזית לועדה הארצית לערער, אך ערעורו נדחה על הסף וההחלטה נותרה על כנה.

למרות זאת, לא השכיל משרד הבינוי להגיש תכנית מתוקנת לאישור הועדה ולשווק את המגרשים. בימים אלה התבשרנו כי המשרד שוקד על תכנית חדשה וככל הנראה מנסה לעשות נסיון נוסף לשמור על מספר המגרשים המקורי.

תחום תכנון וסביבה עוקב אחר ההתפתחויות ויתמיד במאמצים לסיכול בניה פרטית בשטחים רגישים נופית וסביבתית.

הבינוי שנגרע סביב הר גמל. הדמיה - עמית רייסברג
מפת השכונה - המגרשים בכתום נגרעו בהחלטת הועדה המחוזית דרום
מתוך החלטת הועדה הארצית לעררים
שיתוף: