מבצעי נקיון – קלין מצפה

למצפה רמון, כישוב השוכן בלב טבע פראי, קיים אפקט שוליים משמעותי על הסביבה המדברית, המתבטא בין השאר, בזליגת פסולת לפאתי הישוב ואל תוך המדבר

זליגת הפסולת גורמת הן למפגעים אסתטיים והן לסיכון משמעותי למגוון הביולוגי בסביבת הישוב והמדבר. בשל קשיים לוגיסטים, נמנעת המועצה המקומית לטפל בפינוי מפגעים בהיקף הישוב.

מיזם 'קלין מצפה' נוסד על ידי תחום תכנון וסביבה בעמותת קשת והצליח לרתום רבים מתושבי מצפה רמון למבצעי נקיון חודשיים בפאתי הישוב, בהם הצטברה פסולת רבה מכל סוג; משקיות ניילון ומגבונים, דרך בקבוקי פלסטיק ועד לפסולת בניין.

מאות מתושבי וילדי מצפה רמון לקחו חלק ב-20 מבצעי נקיון משנת 2014 ועד 2016  ופינו כ-12 טונות של פסולת מרחבי הישוב וסביבתו, בסיוע מחלקת שפ"ע של המועצה המקומית.

מעבר לפינוי הפסולת עצמה, הגביר המיזם את המודעות להשלכות של זליגת פסולת מהמרחב הציבורי העירוני אל הטבע ותרם לשינוי משמעותי בהתנהגות תושבים.

הפרויקט נתמך בשנת 2015 על ידי החברה להגנת הטבע וקרן ברכה, בפרויקט ארצי לשימור המגוון הביולוגי.

שיתוף: