תכנון וסביבה

ארץ המכתשים היא הבית שלנו, חשוב לנו לפתח אותה באופן בר-קיימא, תוך שמירה על נופיה הייחודיים. על כן תחום תכנון וסביבה בעמותת קשת פועל במקצועיות, בנחישות ומתוך אחריות ציבורית, לשמירה על הסביבה הייחודית של מצפה רמון ומרחב הר הנגב.

לצורך כך מקיים התחום מעקב, ניטור ובקרה רציפים לגבי תכניות בינוי, אב ומתאר לצורך איתור מוקדם של תכניות המהוות איום על שטחים הפתוחים או על חוסן הקהילה המקומית.

לזכות העמותה נזקפים שיקום מרחבים פגועים בנחל חווה ובמחצבות האבן מצפון למצפה רמון, היכרות ומעורבות בתכניות סטטוטוריות כתכנית האב מתאר וניהול מאבקים למען הסביבה והקהילה לצד הגופים הירוקים, כבמקרה שכונת הר גמל, בה הצלחנו לצמצם את הבניה הפרטית בצמוד למצוק מכתש רמון.

תחום תכנון וסביבה מנוהל על ידי עזרי קידר
טלפון: 054-5907158, מייל: office@keshet.org.il

מיזמים ופעילויות

שיתוף: