תרומות לעמותה

פעילות העמותה מתקיימת בעיקרה בעזרת תמיכות ותרומות של קרנות וגורמים פרטיים.
תרומתכם/ן הנדיבה תאפשר לנו להמשיך לצמוח ולפעול למען תושבי מצפה רמון ומרחב הר הנגב!

כיצד תורמים?

באמצעות העברה בנקאית

חשבון מספר 7991

סניף 672 – מצפה רמון

בנק הפועלים (12)

לתרומה בדרך אחרת

צרו קשר עם עזרי קידר

בטלפון מספר 054-5907158

מנהל תקין וסעיף 46א'

עמותת קשת מחזיקה בכל האישורים המתאימים לצורך קבלת תרומות לרבות אישור מנהל תקין ואישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

תרומה בסכום של מעל 180 ₪ מזכה את התורם בהטבת המס הנהוגה בישראל.

דו"חות ומסמכי העמותה

שיתוף: