Music In Common

Music In Common  – מיזם מוזיקה בין מגזרי המפגיש בני נוער יהודים ובדואים ליצירה מוזיקאלית משותפת

המיזם עורך סדרה של מפגשים מוזיקליים בין תלמידי בית ספר השלום במצפה רמון לבין תלמידי אורט אבו-טלול.

במסגרת מספר המפגשים והסדנאות הנערכים בשני בתי הספר, התלמידים מתאמנים יחד על ביצוע שיר, הקלטתו וצילום של וידאו קליפ משותף. המפגשים נערכים על ידי מדריכים יהודים וערבים בשפה האנגלית.

באמצעות החוויה האמנותית והטכנולוגית המשותפת, לתלמידים יש הזדמנות להכיר זה את זה, להפחית דיעות קדומות, לייצר חברויות ארוכות טווח ולרכוש ביטחון בשימוש בשפה האנגלית.

זהו מיזם משותף של עמותת קשת יחד עם עמותת Music In Common האמריקאית הדוגלת באיתור מכנים משותפים בין בני נוער מתרבויות ודתות שונות על בסיס מוסיקה, מולטימדיה והופעה בפני קהל.

שיתוף: