fbpx

קהילות הבדואים

הקהילות הבדואיות השוכנות לאורך מאות השנים האחרונות ברחבי הר הנגב, הן חלק חשוב ממרקם החיים במדבר

קהילות הרועים, השייכות לפלגי הסראחין והזאיאדין של מטה עזאזמה, נהגו לנדוד עונתית בין אזור ההר הגבוה, בו מזג האוויר נוח באביב ובקיץ, לבין אזור הנחלים הגדולים (רמון, נקרות ופראן) הנמוכים החמים יותר ושופעי מרעה בסתיו ובחורף.

מאז שנות השבעים, בשל מגבלות של שמורות טבע ושטחי אש וזמינות מים, התרכזו קהילות אלה לאורך כביש 40 בין מדרשת בן גוריון למצפה רמון במספר נקודות התיישבות, שאינן מוכרות על ידי מדינת ישראל.

אורח החיים המסורתי אותו מנהלים הבדואים תושבי הר הנגב ומורשתם, קשורים לסביבה הייחודית של המרחב. הידע האצור עדיין בקהילות בתחומי גידול בעלי החיים, מלאכות מסורתיות, הכרת צמחי התבלין וצמחי המרפא, החי והצומח במרחב, הקרקע, מיקרו-אקלים ומשטר המים, הינו ידע מקומי המהווה משאב חשוב לפיתוח בר קיימא. ידע מקומי זה והמסורת הבדואית הנטועים במרחב בו נשתמרו שרידי תרבויות מדבר של נוודים, הינם חלק מנוף התרבות של המרחב, וטמון בהם פוטנציאל לתרומה משמעותית לתיירות האזור.

עמותת קשת, מכירה בחשיבות שימור המסורות והמורשת המדברית של קהילות אלה ופועלת במגוון דרכים לסייע לבני הקהילות בהכרה וטיפול שימור תרבותם, הנמצאת בסכנת הכחדה.

land of tent thumbnail
סטטוס המיזם: פעיל
מועד התחלה: יולי 2022
מיזם "אוהלים" הוא עסק חברתי המאגד פעילות תיירותית של מספר גדול של תיירנים, מקרב קהילות הבדואים בהר הנגב
Gan Midbar thumbnail
סטטוס המיזם: טרם החל
גן מדבר הוא פיילוט להקמת גני ילדים בקהילות בדואיות, שאינם נסמכים על מבנה קבע לצורך פעילותם העיקרית – בהתאם למודל...
הסדרת התיישבות בדואית בהר הנגב
סטטוס המיזם: פעיל
מועד התחלה: אוקטובר 2018
עמותת קשת מייצגת משפטית ותכנונית, שתים מקהילות התושבים הבדואים של הר הנגב רקע במרחב שבין מדרשת בן גוריון ומצפה רמון...
Good Neighbor-ship thumb
סטטוס המיזם: טרם החל
היכרות בין שכנים על בסיס ערכים משותפים, הדרך הטובה ביותר להקטין זרות וליצור חברויות חדשות המסלקות דעות קדומות וגילויי גזענות,...
לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

מגיעים לבקר במצפה רמון?

מעוניינים להעשיר את הביקור בתוכן מקומי מרתק? נשמח לפגוש אתכם ולספר לכם את סיפורה של עמותת קשת.

דילוג לתוכן