fbpx

תכנון וסביבה

ארץ המכתשים היא הבית שלנו, חשוב לנו לפתח אותה באופן בר-קיימא, תוך שמירה על נופיה הייחודיים

על כן תחום תכנון וסביבה בעמותת קשת פועל במקצועיות, בנחישות ומתוך אחריות ציבורית, לשמירה על הסביבה הייחודית של מצפה רמון ומרחב הר הנגב.

לצורך כך מקיים התחום מעקב, ניטור ובקרה רציפים לגבי תכניות בינוי, אב ומתאר לצורך איתור מוקדם של תכניות המהוות איום על שטחים הפתוחים או על חוסן הקהילה המקומית.

לזכות העמותה נזקפים שיקום מרחבים פגועים בנחל חווה ובמחצבות האבן מצפון למצפה רמון, היכרות ומעורבות בתכניות סטטוטוריות כתכנית האב מתאר וניהול מאבקים למען הסביבה והקהילה לצד הגופים הירוקים, כבמקרה שכונת הר גמל, בה הצלחנו לצמצם את הבניה הפרטית בצמוד למצוק מכתש רמון.

הצטרפו לקבוצת הדיון של תחום תכנון וסביבה בפייסבוק

lectures BG
סטטוס המיזם: פעיל
מועד התחלה: ינואר 2021
האמפיסטאר בשילוב עם חניון הקמפינג המשולב, יוצרים עומס אנושי מאסיבי בלב מכתש רמון, בצורה שלא הכרנו עד כה.
מחאת העמודים -מכתש רמון
סטטוס המיזם: פעיל
מועד התחלה: אפריל 2020
מכתש רמון הוא חלק משמורת הטבע הגדולה ביותר בארץ. יום בהיר אחד, חברת החשמל הציבה בו עמודים ענק! מחאת העמודים...
Maravit thumb
סטטוס המיזם: פעיל
מועד התחלה: דצמבר 2017
תיקון הכשלים הסביבתיים בתכנון השכונה המערבית החדשה במצפה רמון
mahtzevut-even
סטטוס המיזם: פעיל
מועד התחלה: יוני 2010
מצפון למצפה רמון התקיימה לאורך שני העשורים האחרונים כרייה של “אבן מצפה” על פני שטח של למעלה מ 1,100 דונמים....
לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

מגיעים לבקר במצפה רמון?

מעוניינים להעשיר את הביקור בתוכן מקומי מרתק? נשמח לפגוש אתכם ולספר לכם את סיפורה של עמותת קשת.

דילוג לתוכן