fbpx

שימור אתר הגמל

תחום המיזם:תכנון וסביבה
סטטוס המיזם: הסתיים
מועד התחלה: יולי 2008

בדרומה של מצפה רמון על שפת מצוק המכתש, מתנשא “הר הגמל”; גבעה סלע בדמות גמל רובץ הצופה אל מרחבי המכתש. למרגלות הגבעה נמצא אתר ארכיאולוגי מרתק.

אנשי ‘מצפה רמון הקדומה’, רועים, ציידים ולקטים בני תקופת הברונזה הקדומה (באלף ה-3 לפנה”ס), השתמשו ואף סחרו במסלע ייחודי מלב מכתש רמון. בראשית שנות ה-90 נחפר ותועד האתר בידי פרופ’ סטיב רוזן מאוניברסיטת באר שבע.

הקמת שכונת הר גמל בקרבת הגבעה, כמעט והרסה את האתר הייחודי. עמותת קשת בשיתוף מרכז מדע רמון, והחברה להגנת הטבע (בית ספר שדה הר הנגב), השפיעו על שינוי תכנית השכונה ועם ההחלטה על שימורו, הובילה העמותה תהליך של שיחזור ושימור האתר.

לשם כך יזמה עמותת קשת שני מחנות ארכיאולוגיים בשיתוף הקהילה וחוג הנוער של בית ספר שדה בשנים 2008 ו-2010.

אלפי ממצאים ארכיאולוגיים נמצאו ותועדו באתר הגמל. בחדרים השונים נמצאו חרוזים מקליפות ביצי יען, בשלבי הכנה שונים, מקדחי צור, חרוזי אובסידיאן, אבני שחיקה בשלבים שונים של הכנה וסיגי נחושת, המרמזים על עיסוקם של תושביו במלאכה זעירה ובמסחר.

במהלך הפרויקט אותו ליווה, העיד פרופ’ רוזן: “מעבר לערכו המדעי, אתר הגמל משקף את החיים במצפה רמון כפי שהיו לפני 5000 שנה. הוא מהווה הזדמנות לקהילה. הוא יכול להוות מקור להזדהות, לגאווה ומוקד עניין לתושביה של העיירה המודרנית”.

המיזם נתמך על ידי קרן של”י.

עבודות ארכאולוגיות בהר גמל
עבודות לשימור האתר הארכאולוגי בהר גמלמסמכים לעיון

לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

לא נמצאו פוסטים מקושרים
לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

מגיעים לבקר במצפה רמון?

מעוניינים להעשיר את הביקור בתוכן מקומי מרתק? נשמח לפגוש אתכם ולספר לכם את סיפורה של עמותת קשת.

דילוג לתוכן