fbpx

מאבק בריכת מקורות

תחום המיזם:תכנון וסביבה
סטטוס המיזם: הסתיים
מועד התחלה: ינואר 2016

מאבק תושבים כנגד הקמת בריכת מי-שתיה ענקית של חברת מקורות בשטח מדברי פתוח בקרבת מצוק מכתש רמון

בתחילת שנת 2016 החלה חברת מקורות לתכנן הקמה של בריכת מי שתיה בשטח של כ 4,000 מ”ר ובנפח של 30,000 מ”ק. הליך התכנון נפתח באיתור מספר חלופות אפשריות להקמת הבריכה.

מסיבה לא ידועה, חברו מקורות והמועצה המקומית למהלך חשאי, שהדיר מההליך את הציבור ואת המוסדות האמונים על ההגנה על הסביבה – היחידה הסביבתית הר הנגב והועדה לאיכות הסביבה של המועצה המקומית.

בסופו של דבר נבחרה ואושרה על ידי הועדה המקומית החלופה הגרועה ביותר מהבחינה הסביבתית.

חלופה זו, כשתצא לפועל, תחריב לחלוטין שלוחה הסמוכה למצוק הנמצאת בקרבת בית ספר שדה הר-הנגב של החברה להגנת הטבע.

תחום תכנון וסביבה בעמותת קשת ביצע בחינה מדוקדקת של נספח בחינת החלופות ומצא בו כשלים וטעויות רבים אשר היטו את הכף לטובת החלופה שלכאורה סומנה מראש כמועדפת למרות הפגיעה הסביבתית הקשה לשטח הפתוח הנגזרת ממנה.

מיקום החלופה הנבחרת על גבי מפת תכנון מצפה רמון
מיקום החלופה הנבחרת על גבי מפת תכנון מצפה רמון

בפברואר 2017 ניהלה עמותת קשת קמפיין נרחב בקרב תושבי מצפה רמון ובו הצטרפו 330 תושבים למכתב מנומק ליו”ר הועדה המחוזית בו העלנו את כל הכשלים, הטעויות והעיוותים בהליך בחירת החלופה.

באוגוסט 2017, גיבתה הועדה המחוזית את היזם וסירבה לערוך דיון ענייני בטענות עמותת קשת.

קמפיין המאבק - תושבי מצפה רמון אומרים לא!
קמפיין המאבק – תושבי מצפה רמון אומרים לא!

שלב ההתנגדויות

למעשה, חברת מקורות קידמה את התכנית להקמת הבריכה בשני ערוצים סטטוטוריים באותו תא השטח:

  • במסגרת תכנית “שפת מדבר” – תכנית למתחמי תיירות וחקלאות בשטח יובלי נחל צין עליון (לאורך המצוק הצפוני של מכתש רמון)
  • במסגרת תכנית נקודתית על אותה השלוחה

תכניות אלו הופקדו להתנגדויות לקראת סוף 2017 ותחום תכנון וסביבה הגיש התנגדויות במקביל לשתי התכניות.

מנח הבריכה על גבי תצ"א
מנח הבריכה על גבי תצ”א

בתאריך 18.2.18 קיימה הועדה המחוזית דרום את הדיון בתכנית “שפת מדבר”. ההתנגדות דרשה להוציא את מגרש הבריכה מהקו הכחול של התכנית על מנת שניתן יהיה לדון בה במסגרת התכנית הנקודתית בלבד, מתוך הבנה שכריכתן של הבריכה ופרויקט שפת מדבר יחד, אינו בטובת אף אחד מהמיזמים.

תוך כדי הצגת ההתנגדות ולפנים משורת הדין, הוצע על ידי הוועדה כי ההתנגדות תתקבל במלואה ונציגי חברת מקורות שישבו באולם נתנו הסכמתם לכך ותכנית הבריכה הוסרה מתכנית שפת מדבר.

מבט מכיוון מערב
מבט מכיוון מערב

בתאריך 9.4.18 התקיים בועדה המחוזית הדיון בהתנגדות לתכנית הנקודתית. הפעם כלל הדיון את מלוא טענות עמותת קשת. למרבה הצער, ההתנגדות נדחתה לחלוטין על ידי הוועדה המחוזית. בקשתנו מיו”ר הועדה המחוזית, מר דוד לפלר להגשת ערר ברשות לועדה הארצית נדחתה אף היא, ובכך נסתם הגולל על המאבק הסביבתי הזה.

במהלך הדיון בהתנגדויות, הבהיר מר אליהו ניצן, נציג חברת מקורות, כי חלופה צמודת דופן היתה החלופה המועדפת על מקורות אך התנגדות המועצה המקומית היא זו שהביא לבחירת חלופה המחריבה שטח פתוח בסמיכות למצוק מכתש רמון.

מסמכים לעיון

לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

לא נמצאו פוסטים מקושרים
לתרום לכל מה שקשת עושים
בתרומה חודשית או חד פעמית

לפגוש את האנשים של קשת

הרצאה לקבוצות על אקטיביזם סביבתי וחברתי במצפה רמון והר הנגב

מגיעים לבקר במצפה רמון?

מעוניינים להעשיר את הביקור בתוכן מקומי מרתק? נשמח לפגוש אתכם ולספר לכם את סיפורה של עמותת קשת.

דילוג לתוכן