fbpx

טופס קליטת ספק

ספק יקר

בכדי שנוכל להעביר אליך תשלום, אנא מלא את הטופס לרבות צירוף המסמכים הנדרשים.
תשלומים מבוצעים בדרך כלל בשבוע הראשון של החודש העוקב לשליחת החשבון.

פרטי העמותה (לצורך הקמת לקוח) הם:
עמותת קשת – קהילה | תרבות | סביבה (ע”ר) 580350379
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 564 מצפה רמון, מיקוד 8060000
מייל: office@keshet.org.il
טלפון: 054-5907158

מגיעים לבקר במצפה רמון?

מעוניינים להעשיר את הביקור בתוכן מקומי מרתק? נשמח לפגוש אתכם ולספר לכם את סיפורה של עמותת קשת.

דילוג לתוכן