טופס קליטת ספק

ספק יקר

בכדי שנוכל להעביר אליך תשלום, אנא מלא את הטופס לרבות צירוף המסמכים הנדרשים.
תשלומים מבוצעים בדרך כלל בשבוע הראשון של החודש העוקב לשליחת החשבון.

פרטי העמותה הם:
עמותת קשת – קהילה | תרבות | סביבה (ע”ר) 580350379
כתובת דואר: ת.ד 564 מצפה רמון, מיקוד 8060000
מייל: office@keshet.org.il
טלפון: 054-5907158