fbpx

מצילים את מכתש רמון

מכתש רמון, אוצר טבע ונכס לאומי נמצא בסכנה בשל תכנית לבניית אמפי להופעות ענק בלב השמורה.

אנו זקוקים לעזרתכם כדי להאבק בתכנית הזו!

על מה אנו נאבקים?

מכתש רמון, אוצר טבע ונכס לאומי משמעותי, מאחרוני השטחים הפתוחים הגדולים בישראל הנגישים לציבור הרחב.

כעת, שמורת מכתש רמון, הגדולה ביותר בישראל נמצאת בסכנה בשל תכנית לבניית אמפי להופעות ענק. 

התכנית להקמת אמפיסטאר עבור 3,000 צופים היא יוזמה של מועצת מצפה רמון וממומנת על ידי משרד התיירות. 

אנו משוכנעים כי התכנית, אשר אושרה בשנת 2012, מנוגדת לחלוטין לערכי שמירת טבע ולרוח התיירות המדברית. 

הקמת האמפיסטאר תיצור מפגעי אור ורעש קשים, אשר בהכרח יפגעו פגיעה חריפה בערכי הטבע והתיירות של המכתש.

מכתש רמון – מרחב ארץ בראשית, אוצר טבע נדיר וכן הכרזתו כשמורת אור הכוכבים  נמצאים בסכנה ואנו זקוקים לעזרתכם!

מי הם שומרי המכתש?

לפני כחודשיים, הוקמה קבוצת שומרי המכתש, אותה יזמו תושבי מצפה רמון, פעילי סביבה מקומיים ותיירני המדבר.

יצאנו למאבק ללא פשרות, על עתידו של מכתש רמון, עבור כלל אזרחי ישראל.

לפנייתנו לשר התיירות בבקשה לעצור את פרויקט האמפיסטאר, הצטרפו אלפי אזרחים מודאגים, שחתמו על העצומה לביטול התכנית.

עשרות ארגוני סביבה ארציים ומקומיים, מכל רחבי הארץ, חתמו על מכתב התומך בעמדתנו.

הן רשות הטבע והגנים והן המשרד להגנת הסביבה הצטרפו לעמדתנו, שאין להקים אמפי למופעי ענק בלב שמורת הטבע מכתש רמון!

למה אנו זקוקים לתרומתכם?

על אף נסיונות הדברות מצידנו, המועצה המקומית  מצפה רמון הודפת את הביקורת ונחושה להמשיך  בתהליך התכנון לקראת הבנייה של האמפי בלב מכתש רמון.

מאחר וכל פניותינו אל המועצה המקומית ואל משרד התיירות, לקיים הליך תכנון משתף, שקוף וביקורתי נענו בשלילה, אנו מבינים כי גופים אלה עלולים להגיש בקשה להיתר בניה ולאשרו במהירות בזמן הקרוב!

כספי התרומות שלכם יסייעו לנו לשכור שירותי ייעוץ משפטי מקצועיים על מנת להגיש ערר מיידי כנגד היתרי הבניה בלב השמורה ובמידת הצורך גם להגשת עתירה לבית המשפט, לבחינה משפטית של ההחלטות ולעצור את העבודות המאיימות על המרחב הייחודי בלב המכתש.

איך אפשר לסייע וגם לדעת יותר?

וכמובן משתפים!

  • תרומה לעמותת קשת מוכרת לצרכי מס לפי הקבוע בהוראות רשויות המס בישראל והעמותה מחזיקה בכל האישורים המתאימים לצורך קבלת תרומות לרבות אישור מנהל תקין ואישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  • עם סיום הליך תשלום התרומה, תשלח באופן אוטומטי קבלת תרומה לכתובת המייל שלכם. המסמך כולל גם לינק להורדת האישורים הנדרשים לזכאות מס בגין תרומה.
  • התרומה שתתקבל תשמש לפעולות הקשורות במאבק בתכנית האמפיסטאר ובמידה ויוותרו יתרות, עמותת קשת תשתמש בהן למימון מיזמים נוספים בתחום ההגנה על הסביבה במצפה רמון.

תודה לכל התורמים למאבק שומרי המכתש!

אנונימי

23/09/2022

נתרמו
₪104.76

אנונימי

18/09/2022

נתרמו
₪311.80

מרגלית עינב

18/09/2022

נתרמו
₪104.76

תמיר רוזנברג

17/09/2022

נתרמו
₪53.00

גליה רופין

15/09/2022

נתרמו
₪156.52

אנונימי

15/09/2022

נתרמו
₪50.00

סיגל קרומר

15/09/2022

נתרמו
₪200.00

עידו כץ

15/09/2022

נתרמו
₪104.76

אורי מנור

14/09/2022

נתרמו
₪104.76

נוף לוטן

18/08/2022

נתרמו
₪104.76

Jonathan Elmaliach

09/06/2022

מקווה באמת שיהיה שינוי וזה לא לשווא. תילחמו אם צריך נשרוף את הכנסת.

נתרמו
₪53.00

רועי גלילי

30/05/2022

חיזקו ואימצו

נתרמו
₪260.04
דילוג לתוכן